Privacy Verklaring

Creative Alignment is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken :

Post-/Vestigingsadres : Gerard Terborchstraat 45 [let op: geen bezoekadres]
Postcode : 7606VX
Plaats : Almelo
KvK nr.  : 63808773
BTW nr. : NL002239740B80
Telefoonnummer : +31640948948
e-mailadres : mail@tamarasapulette.com

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Creative Alignment persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Creative Alignment respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Creative Alignment. Wees je er dus van bewuste dat Creative Alignment niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Creative Alignment.

PERSOONSGEGEVENS DIE CREATIVE ALIGNMENT VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Creative Alignment verwerkt:
– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw BTW nummer;
– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats;
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;

Wij verwerken géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

MET WELK DOELEN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG CREATIVE ALIGNMENT PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Creative Alignment en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn: 

Doel 

Grondslag 

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of aangevraagde gratis ebooks, trainingen, challenges, etc.

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om informatie te halen over jouw Human Design voor onze sessie.

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

5. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang 

6. Om contact met je op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

8. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

9. Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

10. Creative Alignment verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

11. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving 

Op basis van een wettelijke plicht  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creative Alignment) zit.

Creative Alignment gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Active Campaign
Om na inschrijving een gratis nieuwsbrief, een download of workshop te kunnen ontvangen verzamel ik jou e-mailladres en naam, zodat deze afgeleverd kan worden. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem Active Campaign. 
Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst met Active Campaign afgesloten. Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over de beveiliging van de gegevens en tevens is vastgelegd dat zij de gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken.
Als je in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je ten allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. 
Je e-mailadres wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand, uit het systeem worden verwijderd en zal niet worden bewaard. 

VIP dagen 
Wanneer jij interesse hebt in of een VIP dag boekt, gebruik ik het systeem Zoom als ontmoetingsruimte. Via een beveiligde verbinding kunnen wij elkaar zo online ontmoeten.  Er is een verwerkersovereenkomst met Zoom afgesloten.

Online Masterclasses – Online Programma’s – VIP dagen
Wanneer jij een aankoop bij mij hebt gedaan, gebruik ik de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
De online betaling op www.tamarasapulette.com  gaat via de beveiligde omgeving van Poppyz en MoneyBird. De transactie zelf gaat via Mollie via een beveiligde verbinding.
Je betaalgegevens (Ideal gegevens, Belfius Pay, KBC/CBC etc.) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dus ook niet opgeslagen door Creative Alignment.
Als je een bestelling start en niet afmaakt, worden deze aan het einde van de maand verwijdert door MoneyBird.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Creative Alignment bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard. 
 

Persoonsgegevens 

Termijn 

Reden 

Creative Alignment

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling 

Jouw KvK-nummer 

7 jaar (Belastingwetgeving) 

Voor het afhandelen van jouw betaling 

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens 

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer 

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief 

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 

Jouw IP-adres 

30 dagen na websitebezoek

Creative Alignment analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek 

Creative Alignment analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Creative Alignment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Creative Alignment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrek ik jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Met de volgende derden deelt Creative Alignment gegevens:

Derde

Categorie 

Doel delen 

Welke gegevens 

Boekhouder

Verwerker 

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen 

Online Meeting Systeem Zoom

Verwerker

Om contact op te nemen voor afspraken

Contactgegevens

Facturatiesysteem Money Bird, Mollie en Poppyz

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken en betalingen te kunnen genereren

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen en betalingen te voldoen

Autoresponder Active Campaign

Verwerker

Om e-mails te kunnen versturen

Naam en e-mailadres

Email- en websiteprovider 

Verwerker

Voor de website en e-mails 

Naam en -emailadres

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Creative Alignment in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@tamarasapulette.com
Creative Alignment zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creative Alignment en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

Creative Alignment wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Creative Alignment niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Creative Alignment maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Creative Alignment gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Op onze website worden, naast Google Analytics, ook cookies geplaatst door Facebook, Youtube en Vimeo
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De cookieverklaring van Creative Alignment vind je hier.
Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Creative Alignment maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. 
Mijn Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. 
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.  

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Creative Alignment verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via mail@tamarasapulette.com

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is van juli 2021. Ik behoud te allen tijde het recht deze privacyverklaring en cookiestatement te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingstreding.